klasyczne maszyny i narzędzia
do obróbki plastycznej blach
®
Bezpośrednio
od konstruktora, producenta !
Made in Poland
dino werkzeuge
Heliotech
...od 1992