klasyczne maszyny i narzędzia
do obróbki plastycznej blach
®
Bezpośrednio
od konstruktora, producenta !
Made in Poland
...od 1992
Warunki gwarancji, zakupów, sprzedaży i terminów wysyłki.

Na produkowane przez nas wyroby udzielana jest gwarancja od 1 -10 lat -
w zależności od wyrobu. Długość gwarancji jest ustalana przez producenta w zależności od rodzaju produktu i jego wyposażenia. Wyjątek od udzielenia gwarancji stanowią detale podlegające normalnemu zużyciu eksploatacyjnemu
lub inne szczególne określone przez producenta np. ząbki na szczękach spęczarek, rozciagarek, łożyska itp. Gwarancja nie obejmuje usterek, uszkodzeń, zepsucia wynikłe ze zmian, przeróbek, demontażu, niewłaściwej regulacji, przeciążenia maszyn, narzędzi, nieprawidłowej, nieumiejętnej lub brutalnej obsługi czy przekroczenia innych dopuszczalnych technicznych  zakresów pracy.
Problemy wynikłe z braku umięjętności, przeszkolenia czy wiedzy technicznej - leżą po stronie kupującego. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem transportu,
(do i od producenta) bezpiecznego zapakowania, ubezpeczenia pokrywa kupujący. Wątpliwe wyroby należy wysłać do producenta w stanie zmontowanym, odpowiednio zapakowanym, bez ingerencji, rozbierania urządzenia przez klienta, kompletne!
W innych nieczytelnych przyadkach gwarancjnych firm Heliotech stara się
zawsze życzliwie pomóc klientowi i proponuje dogodne rozwiązania.

Problemy z jakością trafiają sie firmie Heliotech niezmiernie rzadko.

Firma Heliotech oferuje wyroby wysokiej jakości, ma ugruntowaną pozycję na rynku od 1993 roku a swoich zadowolonych odbiorców ma już od wielu lat na wszystkich kontynentach.
W związku z dążeniem do ograniczenia ceny finalnego produktu, organizacją produkcji w seriach, może się zdarzyć, że z zakupem wybranych przez Państwa maszyn lub narzędzi może wiązać się kilkutygodniowy okres oczekiwania.

Płatność: przedpłata przelewem bankowym, PayPal lub za pobraniem -
do uzgodnienia.

Prosimy nie przelewać pieniędzy bez dokonania wcześniejszych
uzgodnień co do ceny, terminów dostawy, kosztów przesyłki itp.

Przedpłaty przyjmujem wyłacznie po uzgodnieniach i w momencie, kiedy towar jest zapakowany i gotowy do wysylki !


Na życzenie klienta potwierdzenie ceny, kosztów transportu, terminu dostaw,
danych do przelewu przesylamy w formie uproszczonej korespondencji (e-mail)lub rachunku PROFORMA przesłanego także w formie elektronicznej.

Terminy dostaw krajowych.
Przesyłki krajowe o wadze do 30 kg (każdy karton) wysylamy kuriererm DHL
za pobraniem. "Wysłane dzisiaj - jutro na miejscu".
Z uwagi na to,  że nie jesteśmy typową firmą handlową lecz produkcyjną - proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Sporadycznie wysylka może sie przesunąc o 2 - 3 dni od momentu zamówienia.
Dla większych przesyłek (paleta, spedycja) należy się liczyć z teminem dostawy
nie krótszym niż 7 dni od dnia wpływu przelewu na konto bankowe.

Terminy dostaw zagranicznych.
Termin dostaw kurierskich dla paczek do 25 kg (DHL i inne) wynosi
okolo 7- 10 dni od dnia zaksięgowania pieniedzy na końcie bankowym.
Ten nieco dłuższy czas związany jest z tym, że dla uzyskania najlepszych cen używamy pośrednika DHL.
Z uwagi na to,  że nie jesteśmy typową firmą handlową lecz produkcyjna -
proszę o wyrozumiałość i cierpliwość. Sporadycznie wysylka może sie przesunąc o 2 - 3 dni od momentu zamówienia. Wysyłkami zajmujemy się 1 - 2 razy w tygodniu.
Naturalnie na życzenie klienta zapewniamy także serwis: "na drugi dzień" lub
"na trzeci dzień" (np. UPS) - te przesyłki są jednak ekstremalnie drogie.
Wysyłka towarów wiekszych gabarytowo i wagowo (palety) odbywa się spedycją drogową. Wysyłki drobnicowe (dobra cena) organizowane są na bazie tygodniowej. Należy się liczyć z czasem dostawy do około 14-tu dni.
Początek tygodnia wyjazd z Polski koniec tygodnia powrót.
Przy tym wariancie prosimy dopasować czas zamawiania i przelewu tak aby
możliwe było finalne zamówienie spedytora najpóżniej środa, czwartek.
W tym wypadku zbiorczy ładunek drobnicowy zostanie wyekspediowany
w poniedziałek, wtorek.
   Ważne !
Przy przelewie bankowym zagranicznym proszę o upewnienie się, że obydwa
koszty opłat bankowych  zleceniodawcy i kontrachenta - pokrywa kupujący.
Na końcie bankowym w Polsce winna pojawić się właściwa suma.
W innym przypadku towar nie zostanie wysłany a pieniądze zostaną zwrócone
do nadawcy.
Dla większych odbiorców (handlowców) czy też drogich cenowo dostaw możliwa jest bezpieczna transakcja za pomocą akredytywy bankowej.

Wszelkie uzgodnienia (e-mail) możliwe w języku polskim, niemieckim i angielskim.
Masz pytania na telefon? Nie krępuj się.
Rozmawiam językiem technicznym i ogólnym po niemiecku i angielsku.


Dla płatnikow VAT wystawiamy faktury VAT.
Dla klientow zagranicznych, którzy posiadaja aktulany, zweryfikowany numer identyfikacji podatkowej (VAT, MwSt.) - wystawiamy faktury w kwocie netto
0 %  VAT (MwSt.) przy eksporcie.
Klenci indywidualni, lub firmy, które nie rozliczają podatku VAT (MwSt.)
płacą dodatkowo do kwoty netto polski podatek VAT (MwSt.)
w wysokości 23%.

Przyjmujemy zamówienia przesłane pocztą elektroniczną, faksem, (telefonicznie
tylko dla krajowych dostaw - możliwe przekłamania danych).

Zakup wyrobów w celu dalszego eksportu bez pisemnej zgody firmy Heliotech
jest niedozwolone.

Heliotech dąży do ciągłego udoskonalania swoich narzędzi i maszyn.

Heliotech zastrzega sobie prawo do zmian techniczno-rozwojwych wyrobów. Dotyczy to konstrukcji jak równeż technologii ich wykonania.
Zdjecia publikowane w tej witrynie mogą sie nieznacznie róznic od sprzedawanych towarów.

Terminy dostępności towarów publikowane na witrynie heliotech.pl,
w korespondencji elektronicznej, rozmowach telelefonicznych mają
wyłącznie charakter orientacyjny i informują o bardzo zgrubnym,
przybliżonym planownym przez sprzedającego harmonogramem produkcyjnym.
Informacja w regulaminie, warunkach gwarancji ma charkter nadrzędny.
Publikowane terminy dostępności nie są ofertą handlową, ani umową handlową
w rozumieniu kodeksu handlowego, cywilnego,
między kupującym a sprzedającym czy potencjalnie kupującym.
Publikowane terminy, informacje telefoniczne, korespondencja elektroniczna mówi wyłącznie
o przyblizonych terminach i nie stanowią one jakiejkolwiek umowy pomiedzy stronami.
Sprzedający wyłącza całkowicie jakąkolwiek odpowiedzialność za szkody, straty, utracone korzyści,
czy utacone szanse na uzyskanie korzyści wynikłe z tytułu:
- opóżnień w dostawach, w stosunku do terminów
  publikowanych na witrynie heliotech.pl, wiadomościach e-mail, SMS i ustnych rozmowach.
- awarii i usterek technicznych sprzedawanych produktów
- opóźnień we wdrożeniu kupionych produktów przez kupującego
- ewentualnych opóżnień w dostawach części zamiennych.

Heliotech sprzedaje towar wyłącznie za pobraniem lub po przedpłacie,
na podstawie faktury proforma. Możliwa jest także sprzedaż za gotówkę
w wysokości dopuszalnej przez aktualnie obowiązujące prawo.

Jedyny wiążący dla stron (umowa) jest dokument faktury proforma i potem właściwa faktura.
Na tej fakturze i ewentualnie na wiadomości e-mail do której jest
załączona faktura proforma (i tylko do tej) sprzedający podaje:
- cenę
- warunki dostawy (sposób wysyłki, termin dostawy)
- dane do płatności

Kupujący, potencjalnie kupujący uzgadniając, zamaiając towar w firmie
Heliotech, Wiesław Rabiasz - akceptuje wszelkie warunki zawarte w tym regulaminie.

Dla wszelkich ewentualnych sporów właściwym sądem jest Sąd w Krakowie w Polsce.
Wyłącznie właściwym prawem i procedurami w rozstrzyganiu wszelkich sporów
są prawo i procedury polskie.


.