Zawsze sprawdź równoległość płaszczyzn po zamontowaniu na Twojej maszynie !. Użyj foli mosiężnej, aluminiowej itp. podkładając pod dolną powierzchnię widocznego walca o 40 mm.
wskazne utrzymanie odchyłek równoległości nie więcej niż 0,02 mm. Zapewni to efektywną pracę i długą żywotność szczęk. Szczęki nie będą wykonywać między innymi niepotrzebnych
rotacyjnych ruchów pod obciążeniem.
Twoja maszyna
może mieć znaczne a nawet bardzo duże odchyłki osiowości górnej i dolnej głowicy. W wypadku cięcia blachy lub standardowego żłobienia wspomniane niedokładności nie odgrywają większego znaczenia.
Przy adaptacji szczęk rozciągających i spęczających - jest to ważne.